Wat is een IBA ?

IBA staat voor ‘individuele voorbehandelingsinstallatie voor afvalwater’. Het is een mini-zuiveringsinstallatie die huishoudelijk afvalwater ter plaatse behandelt zodat het zuiver genoeg is om in het oppervlaktewater te lozen. Huishoudelijk afvalwater is afvalwater dat voortvloeit uit de normale huishoudelijke activiteiten, sanitair, keuken, schoonmaak…

Dit is niet alleen van toepassing voor particulieren, maar kan ook gelden voor bedrijven.
Om een goed zuiveringsresultaat mogelijk te maken, mag er geen regenwater via een IBA geloosd worden.